Långsiktigt ägande av industribolag

Fröjdia Group investerar i tillverkande industriföretag med stark utvecklingspotential och erbjuder ett aktivt ledarskap, en gedigen industrikompetens och ett starkt engagemang. Långsiktighet och stabilitet är nyckelord och den övergripande visionen för gruppens bolag är att utvecklas till ledande leverantörer på en global marknad.

Inom Fröjdia Group finns tre tillverkande industriföretag och ett fastighetsbolag. Produktionen omfattar högklassiga motorkomponenter till tung fordonsindustri, kundanpassade hydraulcylindrar samt utveckling och konstruktion av produktionsanpassade maskiner och utrustning. Koncernens struktur och bolagens inriktning ger värdefulla synergieffekter och en hög grad av flexibilitet i relation till marknadens utveckling och behov.

Fröjdia Group är beläget i Lidköping och har en fast förankring i västra Sverige. Fröjdia Group är helägt av Thomas Fröjd. Fröjdia Group är även delägare i utvecklingsbolaget Ullersbro AB och i Front Automation AB.

www.frojdwester.se
www.hydralid.se
www.ullersbro.se
www.frontautomation.se